หน้าแรก

弗塞纽斯卡比驱动
一种哲学

关照生活

弗塞纽斯卡比驱动
一种哲学

关照生活

Fresenius Kabi受一种理念驱动

关照生活
关照生活

照护生命代表着我们
热寻找最优

解决病人需求

关照生活代表
热心寻找最优

解决病人需求

关照生活代表
热心寻找最优

解决病人需求
解决病人需求

敬爱生命
意指关照

全世界人民

照护生命意味着照护

全世界人民

照护生命意味着照护

全世界人民
全世界人民
关照生活

弗塞纽斯卡比驱动
一种哲学

关照生活

弗塞纽斯卡比驱动
一种哲学

关照生活
解决病人需求

关照生活代表
热心寻找最优

解决病人需求

关照生活代表
热心寻找最优

解决病人需求
全世界人民

敬爱生命
意指关照

全世界人民

敬爱生命
意指关照

全世界人民
产品组合

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี เป็นผู้พัฒนา ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์เพื่อการรักษาและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและโรคเรื้อรังทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยนอก

อ่านเพิ่มเติม
职业挑逗者

บริษัทของเรา

เฟรเซนีอุส คาบี เป็นบริษัทด้านการดูแลรักษาสุขภาพระดับสากลที่มีความเชี่ยวชาญด้านยาเพื่อช่วยชีวิตและเทคโนโลยีสำหรับการให้ยาทางหลอดเลือดดำ การถ่ายเลือด และโภชนาการทางคลินิก ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามุ่งช่วยรักษาและดูแลผู้ป่วยวิกฤตและโรคเรื้อรัง

อ่านเพิ่มเติม
产品组合

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี เป็นผู้พัฒนา ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์เพื่อการรักษาและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและโรคเรื้อรังทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยนอก

อ่านเพิ่มเติม
职业挑逗者

บริษัทของเรา

เฟรเซนีอุส คาบี เป็นบริษัทด้านการดูแลรักษาสุขภาพระดับสากลที่มีความเชี่ยวชาญด้านยาเพื่อช่วยชีวิตและเทคโนโลยีสำหรับการให้ยาทางหลอดเลือดดำ การถ่ายเลือด และโภชนาการทางคลินิก ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามุ่งช่วยรักษาและดูแลผู้ป่วยวิกฤตและโรคเรื้อรัง

อ่านเพิ่มเติม